0Item(s)
0 0

Komunikasi Visual Dalam Pengurusan

Product Code EA2942
Product Name: Komunikasi Visual Dalam Pengurusan
Category: Md Hisham Abd Razak
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: RM 16.00
After Discount: RM 8.00
  ECopy (PDF) via Email

Komunikasi Visual Dalam Pengurusan

Beberapa manfaat utama komunikasi visual termasuk: - boleh menyampaikan maklumat secara langsung - lebih fleksibel daripada komunikasi lisan - lebih menarik dan menarik - membantu meningkatkan kredibiliti mesej eBuku ini baik untuk bacaan untuk meningkatkan keberkesanan komunikasi dalam organisasi. Baik juga untuk mereka yang ingin mengamalkan 5S dalam organisasi dan kehidupan.


Currently No Review